Brand ute – elkablar

Styrkeledaren i Simrishamn åker till Badstigen i Simrishamn för kontroll av eventuell brand. På platsen har det brunnit i kablar som varit till belysningsstolpar. Elbolaget informeras om händelsen.