Brand ute – Drakamöllan

Station Brösarp åker på förmodad brand ute i höjd med Drakamöllan. Ingen synlig brand vid ankomst. Efter kontroll i närområdet lämnas plats utan åtgärd.