Brand ute container Ystad

Station Ystad larmas till en mindre brand i en container. Ingen spridningsrisk och branden släcks snabbt.