Brand ute – container Ystad

Station Ystad larmas till en brand i container för tidningar. Ingen spridningsrisk och branden kan snabbt släckas.