Brand ute – container Tomelilla

Station Tomelilla larmas till en brand i en återvinningscontainer. Ingen spridningsrisk och branden släcks snabbt.