Brand ute – container Tomelilla

Station Tomelilla larmas till en brand i container. Ingen spridningsrisk och branden kan snabbt släckas.