Brand ute – container. Sjöbo, Bussgatan.

Befälet kallas ut på brand ute – container. Brand i ett ”Metroställ”. Självslocknat vid framkomst. Lämpar ut och kontrollerar.