Brand ute – container. Sjöbo, Åsumsgatan.

Station Sjöbo larmas på brand ute, soptunnor. Branden sprider sig vidare till annan soptunna och staket. Räddningstjänsten släcker snabbt ned branden. Ägare informerad om händelsen. Polis utreder händelsen.