Brand ute – container Sjöbo

Yttre befäl och tankresurs från Sjöbo begär sig till brand i container. Vid framkomst bekräftas brand i återvinningscontainer för tidningar. Det finns ingen spridningsrisk och branden släcks snabbt.