Brand ute container Kåseberga

Station Borrby och yttre befäl larmas till en brand i en återvinningscontainer för papper. Spridningsrisk i den hårda vinden och torra vegetationen. Branden kan snabbt släckas ner.