Brand ute container Hammenhög

Larm inkommer om en mindre brand i en återvinningscontainer i Hammenhög. Station Borrby, värnet Hammenhög och befälet Simrishamn larmas till platsen. Vi ankomst föreligger det ingen spridningsrisk. Branden släcks ner och polisen kontaktas i ärendet.