Brand ute, Bosarp

Station Sjöbo och värnet i Bjärsjölagård åker till Bosarp, söder om Blentarp på en brand i gödselstack. Branden är omfattande i volym och beräknas hålla på under hela dagen. Inriktningen på insatsen är att minska risken för spridning till omgivningarna. Styrkan på plats reduceras till ett minimum för att inte påverka beredskapen i området.