Brand ute, Borrby

Station Borrby samt FIP-befälet Simrishamn larmas till en mindre brand utomhus. Vid ankomst konstateras att det brinner i ett träd, med liten risk för spridning. Trädet släcks ner med vatten innan man lämnar.