Brand ute Bjärsjölagård

Station Sjöbo, Vollsjö och värnet Bjärsjölagård larmas till en brand utomhus – oklart, i Bjärsjölagård. Vid ankomst kan man konstatera att boende i byn eldar ett större bål. Bålet släcks ner och det påtalas med tydlighet det olämpliga i att elda utomhus efter mörkrets inbrott. Övriga enheter återgår.