Brand ute – Bjälkhultsvägen Vollsjö

Brand i större bål. Ingen ansvarig på plats. Räddningstjänsten släcker ner och överlämnar ärendet till plois.