Brand ute, avfallsanläggningen Hedeskoga

Under väktarrondering upptäcker man att det brinner i en av flishögarna på avfallsanläggningen i Hedeskoga. Station Ystad åker till platsen och tillsammans med personal på anläggning släcker man ner.