Brand ute arbetsmaskin Hedeskoga

Station Ystad, tankbil från Sjöbo samt yttre befäl larmas till en brand i en skördetröska. Personal har på ett föredömligt sätt släckt med handbrandsläckare. Demontering av plåtar för att komma åt att kyla av maskindelar och kontroller med värmekamera.