Brand ute arbetsmaskin Gnalöv

Station Simrishamn, räddningsvärnet i Östra Tommarp samt yttre befäl larmas till en brand i en halmbalspress. Mindre omfattning varpå enheter återkallas och Simrishamn kyler pressen som sedan flyttas undan.