Brand ute arbetsmaskin Vollsjö by

Stationerna Vollsjö, Lövestad, Sjöbo, yttre befäl, tankbilar från räddningsvärnen i Bjärsjölagård och Klasaröd larmas till ännu en brand i en halmbalspress. Föraren av traktorn har kopplat bort pressen som står 50 meter från gården. Branden i stubbåkern sprider sig i vindriktningen bort från gården och avstannar vid ett stengärde. Branden begränsas och ytterkanterna av området släcks med vatten från släckbil samtidigt som branden i halmbalspressen bekämpas. Totalskada på pressen och ett område av 4000 kvm stubbåker brinner av.