Brand ute arbetsmaskin

Station Sjöbo larmas åter igen till den tidigare branden. Det har skett en återantändning i den hårda vinden och det brinner i mindre omfattning under maskinen. Personalen som bevakar platsen behöver assistans och branden släcks snabbt.