Brand ute arbetsmaskin Assmåsa

Stationerna Ystad och Sjöbo, yttre befäl, tankbil från Tomelilla, tankbilar från räddningsvärnen i Köpingebro och Äsperöd larmas till en brand i en halmbalspress. Föraren av traktorn har kört upp med ekipaget på en betongplatta och förhindrar därmed spridning av branden till stubbåkern. Det är dock överhängande risk för spridning av branden till terrängen. Branden slås snabbt ner samtidigt som omgivningen kontrolleras. Halmbalspressen blir totalskadad och traktorn får kraftiga skador på bakdelen av hytten.