Brand ute – Andrarumsvägen Lövestad

Larm om brand i byggnad. Flera räddningsenheter larmas till plats. Vid första styrkans framkomst visar det sig brinna i ett buskage. Branden släcks ner och ärendet lämnas över till markägaren.