Brand ute

Station Tomelilla får nytt larm under pågående insats gällande brand i återvinningstunna för papp. Åker till plats och släcker branden. Polis budas till plats.