Brand ute

Station Ystad åker på brand i sopkärl intill ett flerfamiljshus i centralorten. Under färd inkommer uppgifter att en boende i huset påbörjat släckning med handbrandsläckare. När räddningstjänsten kommer till plats är branden i det närmaste släckt. Räddningstjänsten lämpar ut innehållet och släcker glödbränder. Fastighetsägare och polis informeras.