Brand ute

Station Tomelilla åker på mindre brand ute i centralorten. Branden är i mindre omfattning och släcks snabbt.