Brand ute

Station Tomelilla larmas en brand ute. Vid ankomst kan man konstatera att det eldas i en trädgård inom bebyggelsen. Efter samtal med fastighetsägaren så släcks bålet ner och polisen övertar ärendet.