Brand ute

Station Ystad larmas till en brand utmed väg 19 väster om St Herrestad. Vid ankomst visar det sig att trots den sena timmen, vara en eldning där röken driver ut över väg 19. Bålet släcks ner och polisen tar över för fortsatt handläggning av ärendet.