Brand ute.

Station Ystad larmas på brand ute. Brand i kraftledningsstolpe. Gnistregn från denna spreds i omgivningen, risk för spridning. Räddningstjänsten bevakar platsen tills elbolaget hade gjort kablarna strömlösa så man kunde släcka branden i stolpen.

Lämna ett svar