Brand ute

Station Tomelilla åker på misstänkt brand ute i höjd med Tosselilla. Vid framkomst visar det sig vara en kontrollerad eldning. Återgår utan åtgärd.