Brand ute

Under pågående insats i Svarte inkommer nytt larm om eventuell brand i båt mellan Lilleskog och Ystad. Räddningstjänst åker till plats men hittar inget. Återgår utan åtgärd.