Brand ute

Befälet Sjöbo åker på brand ute. Framme på plats visar det sig vara en person som eldar ris. Samtal på plats om vad som gäller vid eldning.