Brand ute

Station Tomelilla åker på mindre brand ute i närheten av scout stugan . Branden släcks snabbt och räddningstjänsten återgår.