Brand ute

Befälet Sjöbo åker på undersökning, brand ute. Vid framkomst pyr det lite i en rabatt. Befälet släcker ner.