Brand ute

Station Tomelilla åker på brand i fristående container. Containern står i höjd med simhallen vid Kastanjeskolan. Räddningstjänsten släcker branden. Personal på simhallen kontaktar ägare till containern. Polis kommer till plats och övertar ärendet efter avslutad räddningstjänst.