Brand ute

Station Vollsjö/Lövestad samt fip befälet från Sjöbo åker på mindre gräsbrand i höjd med fränninge. Två mindre bränder släcks av samt kontroll av en nära gödselstack görs innan räddningstjänst avslutas.