Brand ute

Station Brösarp, Tomelilla, yttre befäl och tankenheter från värnen Klasaröd, Andrarum och Äsperöd larmas till Eljaröd där det börjat brinna i en halmpress med spridning till sädesfält. När första enhet från Brösarp kommer till plats visar det sig vara brand i mindre omfattning varpå samtliga enheter kan återgå.