Brand ute

Kommer rök från större träd. Styrkan från Brösarp konstarerar att det pyr inne i stammen. Ärendet lämnas över till markägaren som själv tar hand om ärendet.

Lämna ett svar