Brand ute arbetsmaskin, Bromma

Station Ystad och yttre befäl larmas till en brand i arbetsmaskin i Bromma. Mindre arbetsmaskin som under arbete vält omkull och i samband med detta börjat brinna. Avståndet till byggnad är ca 15 meter, men vinden blåser på rätt håll vilket minskar risken för spridning. Branden släcks ner och resterna av maskinen flyttas till säker plats.