Brand på uteplats Bjärsjölagård

Station Vollsjö, Sjöbo, värnen Bjärjölagård och Askeröd samt yttre befäl Ystad larmas till en brand på en uteplats invid en fastighet i Bärsjölagård. Vid ankomst brinner det ordentligt på uteplatsen och initialt är det risk för spridning till byggnader i dess närhet. Brand kan snabbt släckas ner av stn Vollsjö och Bjärsjölagård varvid övriga enheter kan återgå. Fastighetsägaren bedöms på plats av ambulanspersonal, men behöver inte medfölja till sjukhus.