Brand i vindkraftverk – Smedstorp

Station Tomelilla, Simrishamn och yttre befäl larmas till en brand i ett vindkraftverk. Vid ankomst har branden slocknat och gnistregnet över stallbyggnaderna upphört. Rotorn har börjat rotera okontrollerat i den hårda vinden och ett säkerhetsavstånd på 200 meter upprättas. Kontroll av byggnader och inkommande spänning från verket bryts. Kontakt med med tekniker och i samråd tas beslut att låta avspärrningarna vara kvar tills tekniker kan åtgärda rotationen under morgondagen.