Brand i tröska

Station Borrby, Ystad, tankbil från värnet i Glemmingebro samt yttre befäl larmas till en brand i tröska utanför Löderup. Tröskan helt övertänd vid ankomst, varvid först enhet från Borrby får jobba hårt för att förhindra spridning till det otröskade fältet. Branden släcks först sedan förstärkning anlänt till platsen. Räddningstjänst avslutas 19.45 och samtliga enheter kan återgå.

Lämna ett svar