Brand i tröska Folkestorpsgården

Station Ystad, Tomelilla, tankbil från värnet Köpingebro samt yttre befäl larmas till en brand i tröska strax norr om Ystad. Under tröskning har det pga tekniskt fel börjat brinna i motorrummet. Personal på plats har på ett mycket förtjänstfullt sätt lyckas dämpa ner branden med pulversläckare, innan räddningstjänsten anländer. Motorrummet kyls ner med vatten för att säkerställa att branden inte sprids vidare. Ägaren kontaktar sitt försäkringsbolag, som tar hand om bärgning av maskinen.