Brand i sopkärl N Björstorp

Station Brösarp larmas till Norra Björstorp till brand i container/sopkärl. Vid ankomst har grannar släckt ner ett sopkärl som brunnit. Kontroller görs för att säkerställa att man inte har någon spridning till närområdet.