Brand i sopkärl

Station Sjöbo åker på mindre brand där det brinner i ett sopkärl. Branden släcks snabbt. Ärendet lämnas över till polis.