Brand i ladugård Öremölla

Station Ystad och yttre befäl larmas som förstärkning till Öremölla i Skurups kommun vid en brand i ladugård. Vid ankomst har ägarna till fastigheten lyckats dämpa branden rejält med pulversläckare. Skurupstyrkan lägger på vatten i och kring det branddrabbade rummet. Det görs även kontroller med värmekamera i angränsande utrymme för att säkerställa att man inte har vidare spridning inom fastigheten. Övriga resurser på väg kan återgå.