Brand i Industri

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm till Polykemi. Vid framkomst möter personal upp och berättar att det brunnit lite i en maskin i en av produktionshallarna. Branden är släckt men rök och vattenånga ligger kvar i hallen. Räddningstjänsten öppnar upp befintliga portar och dörrar för att vädra ut röken. Efter avslutad räddningstjänst lämnas ärendet över till personal på plats.