Brand i gasflaska Ystad hamn

Station Ystad och yttre befäl larmas till Ystad hamn där man i samband med rep arbete fått brand i anslutning till en gasflaska. Vid ankomst har personalen på plats lyckats släcka branden och stänga faskventilen på den aktuella Acetylenflaskan. Kontroll görs av flaskan med värmekamera för att säkerställa att man inte har något pågående söderfall i flaskan innan man lämnar platsen.