Brand i fordon

Station Ystad och yttre befäl larmas till Hejderiddargatan där det börjat brinna i en personbil. Bilen står mycket nära en carport vilket gör att spridningsrisken initialt är överhängande. Hantverkare som är i närheten upptäcker branden och gör en föredömlig insats genom dra undan bilen och påbörja släckning. Vid styrkans ankomst är bilen nästan släckt varvid man kyler ner resterna med vatten.

Lämna ett svar