Brand i fordon Sjöbo

Station Sjöbo larmas till en adress i tätorten där det skall brinna i ett fordon. Vid ankomst brinner det inte i fordonet. Sjöbostyrkan återgår och polisen tar hand om ärendet.