Brand i fordon, Nybrostrand

Station Ystad larmas till Fiskegarnsvägen i Nybrostrand där det skall brinna i en personbil. Vid ankomst brinner det i två personbilar med risk för spridning till garage och villa. Branden kan dock snabbt släckas ner och ytterligare brandspridning förhindras.